FADDERBARN

Shenpen har tre fadderprogrammer i India og Nepal der vi hjelper fattige barn til å få skolegang.

Sonada, Vest-Bengal i India
Programmet omfatter barn av tibetanske flyktninger og andre familier av tibetansk herkomst som går på Central School for Tibetans. Skolen drives av indiske myndigheter. Her får barna lære tibetansk språk og kultur, i tillegg til vanlig pensum for 1.-10. klasse.

Skolen har over 200 elever, hvorav ca. 150 kommer fra grisgrendte fjellstrøk og bor på internat i Tashiling Tibetan Settlement (TTT), en tibetansk bosetning like ved skolen.

Shenpen har jobbet tett med ledelsen i TTT siden 2009 og gjennomført en rekke prosjekter og tiltak.
Sonada ligger på 2.000 meters høyde og har ofte kaldt vær og tåke. Hardt klima og fattigdom gjør livet her krevende.

Shenpen har i dag ca. 70 fadderbarn på internatet.

For 250 kroner måneden kan du være fadder for et barn. Dette dekker kost og losji på internatet og skolemateriell for fadderbarnet. I tillegg får alle barna på internatet gratis helsetjenester fra Shenpens klinikk (hyperlenke), hygieneartikler, undertøy, varme klær, frukt og grønt og leksehjelp.

Som fadder får du tilsendt et bilde av ditt fadderbarn og en oppdatering på e-post minst én gang i året. Av og til får du også tilsendt tegninger.

Durlung, Sentral-Nepal
Programmet hjelper lavkastejenter og andre fattige jenter i landsbyen til å fullføre grunnskolen.

Det er 50 jenter i programmet.

For 250 kroner i måneden kan du bli fadder for en jente. Det dekker skoleuniform, skolemateriell, lunsj, leksehjelp og helse- og hygieneinformasjon.

Salugara, Vest-Bengal i India
Dette programmet hjelper unge munker som får skolegangen sin i Sed Guyed-klosteret. Det er vanlig at fattige familier i området sender barn i kloster, der de får opplæring i buddhistisk filosofi og praksis. De får også skole som følger den indiske undervisningsplanen fra 1.-10. klasse.

Sed Guyed Institute of Buddhist Studies har i underkant ca. 100 munker, hvorav rundt 70 er under 15 år. Mange av de yngste kom til klosteret etter jordskjelvene i Nepal i 2015.

Det er 20 gutter i programmet.

For 250 kroner i måneden kan du bli fadder for en ung munk. Dette går til kost, losji, skolemateriell, vaksiner og andre helsetiltak.

VIL DU BLI FADDER?

Skolesaker til skolestart
I tillegg til fadderprogrammene, har Shenpen et program der vi sørger for skoleutstyr til fattige barn i India og Nepal. Skolestart betyr utgifter til skoleuniform, sko, skolesekk og skolebøker for et år. Ikke alle familier har råd til det, og det kan bety at barna ikke kan gå på skole.

STØTT EN SKOLEELEV

%d bloggers like this: